THE BLOOM STORE privacyverklaring

Wij willen dat je vertrouwd bent met de wijze waarop wij Persoonlijke Informatie verzamelen en gebruiken. Mood Internet B.V. – hierna THE BLOOM STORE, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
THE BLOOM STORE
Meent 106
3011JR Rotterdam
Nederland

Telefoonnummer: 010 – 30 73 263

De functionaris gegevensbescherming van THE BLOOM STORE is te bereiken via info@thebloomstore.nl

THE BLOOM STORE  verwerkt jouw persoonsgegevens, doordat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Aanspreektitel
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Account gegevens (je wachtwoord wordt altijd versleuteld (encrypted) opgeslagen, waardoor deze voor een ieder onleesbaar is)
 • Vragen/opmerkingen
 • Artikelgegevens
 • Aankoopdatum

Wanneer je een bestelling plaatst via onze webwinkel, dan worden jouw klantgegevens bewaart binnen de order welke je plaatst. Klantgegevens binnen een order worden minimaal 5 jaar bewaard. Je bepaalt zelf, tijdens het orderproces, of je een account aan wilt maken van je gegevens.

2 met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

THE BLOOM STORE vindt het belangrijk dat je onze diensten goed kunt gebruiken en verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van informatie
 • Verzenden aangekochte artikelen
 • Je informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten
 • Registreren van je aangekochte product voor extra jaar garantie

3 Gevoelige informatie

We verzamelen geen, en vragen dat u ons geen gevoelige persoonlijke gegevens toestuurt. (zoals persoonlijke gegevens die raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische en gevoelige gegevens onthullen of genetische kenmerken, criminele achtergronden, gezondheidsgegevens of gegevens over iemands seksleven of seksuele geaardheid prijsgeven)

4 hoe lang we persoonsgegevens bewaren

THE BLOOM STORE bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën:

 • Contact forumlieren – Bewaartermijn 6 maanden
 • Product registratie – Bewaartermijn 5 jaar
 • Bestellingen – Bewaartermijn 8 jaar

5 delen van persoonsgegevens met derden

THE BLOOM STORE zal jouw gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij daartoe aanleiding is en het ook in jouw eigen – gekozen – belang zal zijn. In dat geval zullen wij dat expliciet vermelden. Wij zullen nooit commercieel misbruik maken van de door uw passief of actief verstrekte gegevens.

6 cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

THE BLOOM STORE  gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

7 gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door THE BLOOM STORE  ° en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar je of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar  info@thebloomstore.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

info@thebloomstore.nl  wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

8 hoe wij persoonsgegevens beveiligen

THE BLOOM STORE neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@thebloomstore.nl 

Wij maken gebruik van systemen en/of diensten van externe leveranciers voor webhosting en opslag van gegevens in database omgevingen. Deze diensten vinden plaats op serverparken in Nederland. Het is mogelijk dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten. Met die partners maken we altijd goede afspraken, zodat uw gegevens veilig zijn.